مخزن فلز-کامپوزیت مقاوم به سیال با pH بین 2 تا 32

کارفرما: شرکت پتروشیمی تندگویان

نوع پوشش: کامپوزیتی مقاوم به سیال با pH بین 2 تا 32

زمان اجرا: 1394

گارانتی: 5 سال

تقویت و عایق بندی مخازن فلزی
تقویت و عایق بندی مخازن فلزی
تقویت و عایق بندی مخازن فلزی