به دلیل وجود شرایط مختلف در مجموعه های صنعتی، تمامی تجهیزات در معرض آسیب از عوامل داخلی و یا خارجی هستند. این عوامل می تواند به صورت محیطی و طبیعی باشد و یا در اثر اثرگذاری دیگر موارد صنعتی بر وسایل در حال سرویس باشد. لوله ها یکی از تجهیزات بسیار مهم هر صنعت است که در آنها به صورت گسترده استفاده می شوند. لوله های به دلیل ضخامت بسیار کم نسبت به قطر خود، در اثر وارد آمدن بار از بیرون لوله معمولا آسیب پذیر است. در کنار آسیب پذیری مکانیکی، لوله ها به دلیل ساخته شدن از فلز، پتاسیل بسیار بالایی برای ایجاد خوردگی بر روی سطح خود دارند که در نهایت به خارج شدن لوله از سرویس دهی می شود. همانگونه که قابل پیشبینی است، خارج شدن لوله از سیستم و یا تعمیر مکرر آن نیاز به هزینه و منابع انسانی و مالی بسیار زیاد دارد. در روش های سنتی موجود در صنایع، برای تعمیر لوله از جوشکاری و پچ زنی استفاده می شود. این روش در صنایعی مانند صنایع نفت و گاز بسیار خطرناک است و بارها باعث حریق های مهیبی در این مجموعه صنایع که منجر به آسیب انسانی و مالی گشته، اتفاق افتاده است. مجموعه عوامل فوق باعث شده است که محققان و صاحبان صنایع مختلف به دنبال ایجاد روش هایی برای تعمیر لوله ها بدون نیاز به خارج کردن آنها از مدار تلاش کنند. در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته و دارای تکنولوژی از روش استفاده از مواد کامپوزیتی برای تعمیر این موارد استفاده می شود. این مواد قابلیت طراحی شدن را دارند. به این معنا که بنابر خواسته کارفرما و شرایط ایجابی، خواص آن تحت طراحی قرار گرفته تا نیاز کارفرما برطرف گردد. شرکت فراسطح زرفام به عنوان یکی از پیشروترین شرکت های ارائه دهنده خدمات و قطعات کامپوزیت، در رزومه کاری خود برای محافظت خارجی لوله ها و تجهیزات در مقابل عوامل آسیب زایی مانند خوردگی، موارد متعددی را داراست.

اگرچه در مقابل خوردگی لوله ها و تجهیزات به صورت سنتی از رنگ استفاده می شود، اما به مرور زمان رنگ بر اثر عوامل جوی و یا صنعتی از روی لوله جدا می شود و در نهایت آن نواحی محلی با پتانسیل بالا برای شروع خوردگی خواهد شد و به دیگر مناطق نیز سرایت خواهد کرد. اگر صاحبان صنایع بخواهند که به صورت مداوم رنگ زنی بر روی لوله و تجهیزات را ادامه دهند نیاز به منابع بسیار زیادی دارند پس در مجموع بسیار مقرون به صرفه است که با استفاده از خدمات پوشش کامپوزیتی ضد خوردگی شرکت فراسطح زرفام برای سالیان، وسایل و لوله های مجموعه را از گزند خوردگی به صورت کامل محافظت کنند. محافظت خوردگی فقط یکی از نکات مثبت پوشش کامپوزیتی است، در کنار آن لوله ها به صورت بسیار مناسبی تقویت مکانیکی می گردند تا در مقابل ضربات و نیروهای دیگر مکانیکی تا حدودی بهبود عملکردی یابند.

همانگونه که اشاره شد، به دلیل تفاوت نیازهای کارفرمایان، شرکت فراسطح زرفام آمادگی خود را برای بررسی های میدانی و ارائه پیشنهادات فنی خود در راستای رفع مشکلات مجموعه های صنعتی را دارد.

حفاظت و تعمیر خارجی لوله ها در برابر خوردگی
تعمیر و عایق‌بندی حوضچه‌های پساب