مخازن فلزی ذخیره مواد هیدرو کربنی در صنایع نفت و گاز

صنایع نفت و گاز به عنوان یکی از صنایع مادر در دنیا شناخته می شود. این صنعت همواره نیازهای منحصربفردی داشته است که نیاز به راه حل های خاص دارد. مواد اولیه این صنعت و همچنین اکثر فرآورده های آن و همچنین ضایعات ایجاد شده سیال هستند و نیاز به ذخیره در تانک و مخزن های مجزا دارند. اگر به ساختار شیمیایی این دسته از سیالات توجه شود، ساختار آنها معمولا دارای خاصیت اسیدی و یا بازی هستند. خاصیت اسیدی و بازی در کنار بارهای مکانیکی حاصل از جریان سیال، باعث ایجاد تنش و آسیب های متعدد می شود. همانگونه که اشاره گردید سیالات نفت و گاز نیازمند ذخیره در تانک و مخزنی هستند تا در مواقع مورد نیاز بکارگیری شوند. مخازن معمولا از جنس فلز ساخته می شود زیرا هم ساخت آن بسیار آسان است و هم سیال نمی تواند در ضخامت آن نفوذ پیدا کرده و مانند مخازن بتنی نشتی بدهد. اما با توجه به قرارگیری بدنه فلزی مخزن در کنار سیالات بازی و اسیدی صنعت نفت و گاز و واکنش پذیری آنها با هم، حتما بحث مهم خوردگی و کاهش ضخامت در مخزن اتفاق خواهد افتاد. درز جوش ها از نقاط مستعد برای نشتی هستند  که معمولا دچار سوراخ شدگی می گردند. در بازرسی هایی که از مخازن فلزی انجام شده است، به روشنی یک مشکل عمومی در آنها دیده شده که بر اثر واکنش موادی مانند  با کف و دیواره متصل به کف تا ارتفاع حدودا 5/1 متری، خوردگی شدید ایجاد می گردد و هرچند سال یکبار نیاز به تعمیر و یا تعویض دارند. روش های مرسوم در صنعت نفت و گاز برای حل این مشکل بسیار هزینه بر و زمانبر هستند به همین دلیل شرکت فراسطح زرفام که سابقه ساخت مخازن فلز-کامپوزیت با توانایی تحمل تغییرات دما تا 120 و اسیدیته متغیر 13><PH2 را دارد، مبادرت به انجام پوشش کامپوزیتی تقویت کننده در برابر خوردگی برای این دسته از مخازن کرده است.

بنابر موارد گفته شده، اسیدیته متغیر باعث خوردگی مخازن فلزی است، پس برای طراحی یک پوشش که از خوردگی جلوگیری کند نیاز است که در انتخاب زمینه پوشش کامپوزیت، رزینی انتخاب شود که در مقابل تغییرات مذکور مقاومت کند. همچنین الیافی که به عنوان تقویت کننده در ساختار پوشش کامپوزیتی بکار برده می شود باید از الیاف مقاوم در برابر تغییرات شیمیایی باشد تا در طول زمان دچار کاهش خواص نگردد. از دیگر نکات مهم در افزایش طول عمر و بهره وری مناسب پوشش کامپوزیتی در مخازن فلزی، نحوه اعمال و اتصال چسبی کامپوزیت به بدنه فلزی مخزن است. این مساله در شرکت فراسطح به خوبی مورد تجزیه و تحلیل علمی-عملی قرار گرفته است و راه های متنوعی بنابر شرایط مخزن و HSE را شامل می گردد. به صورت کلی، اعمال پوشش کامپوزیتی طراحی شده بنابر شرایط هر مخزن فلزی در صنعت نفت و گاز در شرکت فراسطح زرفام قادر است برای سالهای متمادی کارفرما را از هزینه های هنگفت تعمیرات و هدررفت منابع نشت شده مصون دارد و در راستای حفظ محیط زیست و عدم نفوذ سیالات نفتی به داخل زمین، کمک شایانی کند.

امید است که کارفرمایان معظم صنایع نفت و گاز با بکارگیری پوشش های متنوع کامپوزیتی شرکت فراسطح زرفام بتوانند در راستای حفظ منابع و دارایی های خود قدم بزرگی بردارند. ما در این شرکت همواره آماده ارائه خدمات خود به آن دسته از کارفرمایان گرامی هستیم.

مخازن فلزی ذخیره مواد هیدرو کربنی در صنایع نفت و گاز
مخازن فلزی ذخیره مواد هیدرو کربنی در صنایع نفت و گاز