مخازن فلزی در معرض سایش ذرات

در داخل مخازن که سیالات در آنها همواره جریان دارند، عواملی وجود دارند که با استفاده از جریان سیال در داخل مخازن باعث سایش و خوردگی می گردند. این عوامل اکثرا به صورت جامد هستند و با رژیم و سرعت جریان داخل مخزن، با بدنه و کف مخزن درگیر می شوند. مخازن فلزی که در گوشه و کنار صنایع مختلف در حال سرویس دهی هستند همواره از این مساله متضرر شده اند. 

با سایش مکرر ذرات جامد به بدنه فلزی مخزن، بنابر قدرت سایش ذرات جامد، در طول زمان ضخامت فلز کم و و به ناگاه باعث گسستگی و یا نشتی سیال داخل بدنه به بیرون می شود. همچنین ایجاد سایش بر بدنه فلزی مخزن، باعث ایجاد یک بستر مناسب جهت تمرکز خوردگی شیمیایی در مخزن می گردد که متناسب با خورندگی سیالات مختلف، عمر مخزن نیز دستخوش تغییر خواهد شد. با سایش ادامه دار بدنه فلزی مخزن توسط ذرات جامد، ممکن است اختلاط فلز در سیال باعث تغییر در خاصیت شیمیایی آن گزدد و حتی آن را غیر قابل استفاده کند. 

با تفاسیر گفته شده جلوگیری و ترمیم مخازن آسیب دیده از سایش ذرات از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از روش هایی که امروزه در سرتاسر دنیا به عنوان پیشگیری و یا ترمیم مخازن فلزی استفاده می شود، استفاده از مواد کامپوزیتی است که شرکت فراسطح زرفام تجارب بسیار روشنی در ارائه خدمات پوشش های کامپوزیتی برای جلوگیری از سایش ذرات جامد در مخازن فلزی دارد.

استفاده از یک ماده که در کنار مقاومت به سایش، چسبندگی مناسبی به بدنه فلزی داشته باشد یک نکته بسیار اساسی در ساخت پوشش های کامپوزیتی مقاوم به سایش است. 

برای تامین چسبندگی مناسب به مخزن فلزی، شرکت فراسطح زرفام در کنار روش های مرسوم در ساخت مخازن فلز-کامپوزیت، یک روش منحصر به فرد را بهبود داده است که در شرایط کاری متناسب به کارگیری می شود. مقاومت به سایش نیز بنابر طراحی صورت گرفته برای پوشش کامپوزیتی به دست خواهد آمد. 

در این وهله نیز شرکت فراسطح زرفام در طول سالیان گذشته پروژه هایی را انجام داده است که درکنار مقاومت به خوردگی پوشش، مقاومت به سایش نیز توسط پوشش کامپوزیتی تامین شده است. با انجام پوشش کامپوزیتی بر روی بدنه فلزی مخزن، بدون شک تا مدتها از آسیب به بدنه جلوگیری خواهد شد و می توان آن را برای مدت طویلی به عنوان یک مخزن فعال در سرویس نگهداری کرد.

شرکت فراسطح زرفام امید دارد با استفاده از جدیدترین تکنولوژی های این مجموعه بر اساس دانش و تجربه بنا نهاده شده است، برای هر درخواست کارفرمایان محترم در زمینه پوشش های کامپوزیتی به صورت خاص برای هر مساله، روش خاصی را ارائه دهد تا نیازهای کارفرمایان محترم را در راستای بهبود شرایط کاری و کاهش هزینه های سربار، پوشش دهد.

مجموعه شرکت فرانگر زرفام با توجه به تجربه کاری خود در کنار تیم طراحی و تحقیق و توسعه فعال، آماده دریافت نیازهای مشتریان گرامی است تا در کوتاهترین زمان ممکن به آن درخواست پاسخ داده شود.

تقویت داخلی لوله ها در برابر خوردگی و سایش پیش از نصب
تقویت داخلی لوله ها در برابر خوردگی و سایش پیش از نصب
تقویت داخلی لوله ها در برابر خوردگی و سایش پیش از نصب