لاینینگ خط آب دریا (مبدل‌های آفسایت)

کارفرما: پتروشیمی آریا ساسول

نوع پوشش: پوشش کامپوزیتی

زمان اجرا: سال 1398

گارانتی: 5 سال