کامپوزیت نمودن سطوح داخلی فیلترهای ذغالی واحد RO

کارفرما: شرکت پالایش نفت اصفهان

نوع پوشش: پوشش کامپوزیتی

زمان اجرا: سال 1401

گارانتی: 10 سال

 

سطوح داخلی فیلترهای ذغالی
سطوح داخلی فیلترهای ذغالی
سطوح داخلی فیلترهای ذغالی