رفع نشتی فعال و تقویت زانویی، لوله و خط لوله

کارفرما: پتروشیمی بندر امام

نوع پوشش: پوشش کامپوزیتی

زمان اجرا: سال 1398

گارانتی: 5 سال