تقویت و عایق بندی مخازن فلزی

ذخیره سیالاتی که به عناوین مختلفی مانند مواد اولیه، مواد میانی پروسه، مواد نهایی و مواد زائد در محیط های صنعتی استفاده تولید و یا مصرف می گردد نیاز به مخازنی در ابعاد و احجام متفاوت دارد که از مصالح متنوعی، بر اساس کاربرد و یا دیگر فاکتورهای مهم، ساخته و بکارگیری میشوند. به صورت عمومی و بسیار فراگیر، امروزه از مخازن فلزی به عنوان ذخیره کننده یا بخشی از پروسه تولید در صنایع مختلف بهره برداری میشود. این مخازن در قیاس با دیگر مخازن، میتواند دما و استحکام بیشتری را در اختیار بهره بردار قرار دهد. در کنار این موارد که از ویژگی های مثبت مخازن فلزی است، خوردگی، سایش، باز شدن درز جوش و دیگر موارد مشابه که از برخورد دائمی سیال داخل مخزن و شرایط محیطی مانند رطوبت، آب و اثرات نور خورشید بر رنگ محافظ مخزن به وجود می آیند، از مشکلات عدیده  ای است که این مخازن همواره با آن روبه رو هستند. آسیب های مذکور باعث ایجاد خسارات و هزینه های سنگین دوره ای تعمیرات می گردند. شرکت فراسطح زرفام با استفاده از علم روز دنیا مبادرت به ساخت مخازن فلز کامپوزیتی نموده است که در برابر خوردگی بسیار مقاوم است و حتی تا اختلاف دمای 130 را بدون ایجاد جدایش بین فلز و کامپوزیت، تحمل میکند. همچنین پوشش های کامپوزیتی شرکت فراسطح زرفام به دلیل ذات ضد خوردگی خود که همراه با افزایش استحکام مکانیکی کل سازه است، میتواند عمر سرویس دهی مخازن فلزی را به صورت چشمگیری افزایش دهد.

به صورت معمول در صنایع، سیالاتی که تولید یا استفاده میشوند دارای خاصیت اسیدی یا بازی، با مقادیر مختلف هستند.

به طور واضح مشخص است که اگر فلزی در محیط اسیدی و یا بازی قرار بگیرد در طول زمان و شرایط کاری، خوردگی در درجات مختلف در آن به وقوع میپیوندد.

خوردگی گاها در خود فلز و یا درز جوش استفاده شده برای ساخت آن مشاهده میشود که هر دو باعث کاهش استحکام مکانیکی و نشت این مواد خطرناک برای انسان و محیط زیست میگردد.

این موارد به شدت در صنایع مادر مانند صنایع نفت و گاز دیده میشود که بارها خسارت های جبران ناپذیری به مجموعه های مختلف وارد کرده است.

شرکت فراسطح زرفام در پروژه های مختلف که مشکل خوردگی در مخازن به وجود آمده است با استفاده از پوشش های نوین کامپوزیتی این دسته از مشکلات را حل نموده و مخزن در کمترین زمان به مدار کاری بازگشته است.

در صنایع آب و فاصلاب و مخازن ته نشینی که ذرات جامد در سیال وجود دارد، به دلیل اغتشاش جریان، سایش در کنار خوردگی به خرابی زودتر از انتظار مخزن منجر میشود.

ایجاد ترک و حفره باعث اختلاط آب های آلوده با آب آشامیدنی میشود که بسیار بر سلامت جامعه تاثیر دارد. به جهت جلوگیری از آسیب و ترمیم استحکام مخزن صنایع آب و فاضلاب و موارد مشابه، شرکت فراسطح زرفام با استفاده از پوشش کامپوزیتی مختلف، آسیب های ایجادی را اصلاح و موجبات افزایش استحکام در برابر خوردگی و سایش را فراهم کرده است.
به صورت کلی، عمده آسیبی که مخازن فلزی را تهدید میکند و باعث ایجاد مانع در بهره برداری مناسب از ظرفیت آنها می گردد، خوردگی ناشی از عوامل مختلف است که با استفاده از پوشش های با فناوری بالای کامپوزیتی شرکت فراسطح زرفام امکان کاهش و توقف خوردگی را فراهم نمود.

تقویت و عایق بندی مخازن فلزی
تقویت و عایق بندی مخازن فلزی
تقویت و عایق بندی مخازن فلزی