تعمیر و عایق‌بندی حوضچه‌های پساب Rainy و Oily و منهول‌

کارفرما: شرکت پتروشیمی جم

نوع پوشش: سیمان‌های پلیمری (شرکت sika)

زمان اجرا: سال 1394 تا 1395

گارانتی: 5 سال

فعالیت های اصلی ما
رفع نشتی فعال و تقویت زانویی
فعالیت های اصلی ما