تعمیر، آب بندی و عایق بندی مخازن 4000 متر مکعبی پساب 

کارفرما: شرکت نفت سپاهان

نوع پوشش: پوشش پلیمری مسلح به توری

زمان اجرا: سال 1398 تا 1399

گارانتی: 2 سال

فعالیت های اصلی ما
تعمیر، آب بندی و عایق بندی مخازن
تعمیر، آب بندی و عایق بندی مخازن