تعمیر، آب بندی و عایق بندی حوضچه های متعادل ساز پساب 

کارفرما: شرکت نفت سپاهان

نوع پوشش: پوشش کامپوزیتی (FRP)

زمان اجرا: سال 1397 تا 1398

گارانتی:2 سال

تعمیر، آب بندی و عایق بندی مخازن
تعمیر و عایق‌بندی مخازن و حوضچه
تعمیر، آب بندی و عایق بندی مخازن