ترمیم و مقاوم‌سازی خطوط لوله زیرزمینی آب خنک‌کننده واحدهای فرآیندی

کارفرما: شرکت نفت سپاهان

نوع پوشش: پوشش کامپوزیتی

زمان اجرا: سال 1399 تا 1401

گارانتی: 10 سال